Wednesday, June 6, 2012

Text - short text Open Circuit Extended - Kunstencentrum België - June 2012

Vanuytrecht Tom (°1982) werkt tegenwoordig vanuit de optiek van een 'One Man Band'. “Mijn werken zijn de nummers en mijn expo’s de ep’s of albums."
“De manier van verzamelen en samenstellen om een werk te maken of werken te combineren tot een totaalexpo, lijkt sterk op de manier waarop een plaat tot stand komt.”

Het hier getoonde werk hangt hier sterk samen met deze optiek. "Alle kenmerken die de rode draad door mijn werk vormen worden hier verzameld en letterlijk uitvergroot." Vooral de grote licht sculptuur duid een nieuwe lijn aan in het werk van Vanuytrecht. "Ik zie het als een goede manier om grote ruimtes aan te gaan en mijn werk op een natuurlijke wijze te laten groeien in formaat." "De lampen trekken duidelijke lijnen in de ruimte en vormen -bijna zoals een 'shaped canvas' - een kader voor de verzamelde en gemanipuleerde objecten."


Vanuytrecht Tom (°1982) nowadays works from the perspective of a 'One Man Band'. "My works are the tracks and my exhibitions are the ep's or the albums".
"The way I collect and arrange to create a work, or how I combine works into one big exhibition, is similar to the way a record is made".

The work shown here is a strong example of this way of working. "All the elements that make up my work are combined here and literally enhanced." Especially the big light sculpture is a new line in the oeuvre of Vanuytrecht. "I see it as a good way to handle large spaces and to let my work evolve and get bigger in a natural way." "The lamps draw clear lines in the space and form -almost like a 'shaped canvas'- an outline for the collected and manipulated objects."

No comments:

Post a Comment